Tartu Planeerimiskonverents

Kava 2018

Neljapäev, 01.11.2018

Sissejuhatav sessioon. Korraldaja: Siiri Silm (Tartu Ülikool)

 • BEAT (BlueHealth Environmental Assessment Tool): Development and validation of a direct-observation audit tool for planning, design, management and post-occupancy evaluation of urban blue spaces – Himansu Sekhar Mishra (Eesti Maaülikool)
 • Kooli ja omavalitsuse koostööst kaasava planeerimise ülesannetes Tallinna virgestusalade kaardistamise näitel – Kaisa Laur (AlphaGIS)
 • Teed ja tänavad vananemissõbralikes linnades – Anni Müüripeal (Tallinna Ülikool)

I Sessioon: Tõde ja õigus. Korraldaja: Heiki Kalberg (Eesti Planeerijate Ühing)

 • Sissejuhatus – Heiki Kalberg (Eesti Planeerijate Ühing)
 • Peaettekanne: Kommunikatsioon ühiskonnas, idee tähendus erinevatele sotsiaalsetele gruppidele – Ilmar Raag (Tartu Ülikool)          
 • Kommunikatsioon kogukonnas. Mis tegelikult elanikku kõnetab? – Jarno Laur (Tartu Vallavalitsus)
 • Diskussioon – Jarno Laur (Tartu Vallavalitsus), Mart Hiob (AB Artes Terrae), Maila Kuusik (Eesti Planeerijate Ühing)

IIa Sessioon: Linnalise regiooni planeerimine. Korraldajad: Indrek Ranniku (Tartu Linnavalitsus), Antti Roose (Tartu Regiooni Energiaagentuur)

IIb Sessioon: Rohealad linnades. Korraldajad: Kalev Sepp (Eesti    Maaülikool), Sulev Nurme (AB Artes Terrae) 

 • Planning for Green Infrastructure in the UK – from little acorns to great oaks – Ian Phillips (Landscape Institute)
 • Linna rohevõrk – kujutelm ja reaalsus – Sulev Nurme (AB Artes Terrae)
 • Veekoguäärsete haljasalade kasutusmustrid Anne kanali ja Stroomi ranna näitel. Kellele me haljasalasid planeerime ja projekteerime? – Peeter Vassiljev (Eesti Maaülikool)
 • Diskussioon

IIc Sessioon: Kortermajapiirkondade arengutrajektoorid Euroopas ja Eesti linnades. Senised eksperimendid linnapoliitika ja planeerimise valdkonnas. Korraldajad: Kadri Leetmaa (Tartu Ülikool), Toomas Tammis (Eesti Kunstiakadeemia)

 • Paneelelamupiirkondade sotsiaalmajanduslikud ja etnilised arengutrajektoorid Tallinna linnaregioonis – Anneli Kährik, Kadri Leetmaa, Kadi Mägi, Karin Kangur (Tartu Ülikool)
 • Kuidas planeerida (edasi) Lasnamäed? Kogemused projektist “Lõpetamata linn” – Toomas Tammis (Eesti Kunstiakadeemia)
 • Springer Publishing Euroopa paneelipiirkondi võrdleva raamatu “Housing Estates in Europe” tulemuste tutvustus (toim. D. B. Hess, T. Tammaru, M. van Ham). Kuidas erinevad paneelelamupiirkondadega seotud linnapoliitikad ja planeerimislikud sekkumised meil Eestis ja mujal Euroopas? – Tiit Tammaru, Kadri Leetmaa (Tartu Ülikool)
 • Urban metaMorphology. A European comparison and the case of Tallinn social housing districts– Damiano Cerrano (Eesti Kunstiakadeemia)
 • Diskussioon

III Sessioon: Tark linn. Korraldajad: Veronika Mooses (Tartu Ülikool), Marek Muiste (Tartu Regiooni Energiaagentuur)

 • Integreeritud (energia)planeerimine – Martin Kikas (Tartu Regiooni Energiaagentuur)
 • Targa linna lahendused linnaplaneerimises – Marek Alliksoo (Reach-U)       
 • Diskussioon – Martin Kikas (Tartu Regiooni Energiaagentuur), Marek Alliksoo (Reach-U), Grete Kindel (Rahandusministeerium), Ralf-Martin Soe (Tallinna Tehnikaülikool), Kaspar Alev (Tartu Linnavalitsus), Kertu Vuks (Elva Vallavalitsus)

Ekskursioonid:

 • Lasteaed Naerumaa – Edgar Kaare (TajuRuum)
 • Smartovkade piirkond – Tõnis Eelma (Archimedes), Andra Somelar (Balti Uuringute Instituut), Veronika Mooses (Tartu Ülikool)
 • Vaksali väljak – Karin Bachmann (Kino Maastikuarhitektid)

Reede, 02.11.2018

IVa Sessioon: Täiega avalik ruum. Korraldajad: Tauri Tuvikene (Tallinna Ülikool), Keiti Kljavin, Elo Kiivet, Epp Vahtramäe, Maria Derlõš (Linnalabor)

 • Maaline ja linnaline planeerimises – Keiti Kljavin (Linnalabor/Eesti Kunstiakadeemia)
 • „Üheksa kuud me lihtsalt külmetame“ Antropoloogilised uuringud noortest avalikus ruumis  – Helelyn Tammsaar (Rakendusliku Antropoloogia Keskus)
 • Digijäljed avalikus ruumis – Age Poom (Tartu Ülikool)
 • Sugu, liikuvus ja linnaruum – Mari Jüssi (Maanteeamet)
 • Diskussioon

IVb Sessioon: Riigi ja omavalitsuse õigus maal ja merel – kas eraldusjoon või  ühisosa. Korraldaja: Maila Kuusik (Eesti Planeerijate Ühing)

 • Mereala planeerimise võlud ja valud – Triin Lepland (Rahandusministeerium)
 • Mereala ruumiline planeerimine ja merekeskkonna kaitse – vastuolu, kompromiss või sünergia? – Aleksei Lotman (Eestimaa Looduse Fond)
 • Rannikuala korralduskavad – kellele ja milleks? – Anu Printsmann (Tallinna Ülikool), Anne Kull (Eesti Maaülikool)
 • Planeerimine Vee Ääres – unistused ja reaalsus – Kaido Koppel (Pärnu Linnavalitsus)
 • Diskussioon

IVc Sessioon: How do we measure territorial policy outputs and do we really know how the policy Works? (ESPON) Korraldaja: Garri Raagmaa (Tartu Ülikool)

 • Measuring the objective or objectifying the measure? The tyranny of New Philistinism in setting quantitative goals for EU territorial policy – Tomas Hanell (Helsingi Ülikool)
 • Monitoring the implementation of the Estonian Regional Development Strategy: how measurable are the policy outputs – Eedi Sepp (Rahandusministeerium)
 • EU spatial data and energy policy – are these coherent across the scales? – Ain Kull (Tartu Ülikool)
 • Diskussioon

V Sessioon: Tõejärgne arhitektuur. Korraldaja: Veronika Valk-Siska (Tallinna Tehnikaülikool)

 • Tuleviku linn ja ühenduste olulisus – Juhan Kangilaski (Eesti Arhitektide Liit)
 • Materjalipõhine narratiiv arhitektuuris – Märten Peterson (Eesti Kunstiakadeemia)
 • Ruumiloome ekspertrühma tööst – Jaak-Adam Looveer (Riigikantselei)
 • Diskussioon

Ruumilise planeerimise rohelise raamatu tutvustus – Tiit Oidjärv (Rahandusministeerium)

Duett-duell Mäggi-Jõks teemal “Mis on kelle asi?” Korraldaja: Garri Raagmaa (Tartu Ülikool)

 • Allar Jõks (Advokaadibüroo Sorainen)
 • Janek Mäggi – riigihalduse minister

VI Sessioon: Suurobjektide planeerimise võimalikkus. Korraldaja: Pille Metspalu (Eesti Planeerijate Ühing)

 • Pika-ajaline planeerimine – üldiselt üksikule – Erik Terk (Tallinna Ülikool)
 • Hiiu mereplaneeringu kohtulahendist – Pihel Kuusk (Riigikohus)
 • Kuidas tuule-energeetika ettevõtja saab Eestis tuuleparki planeerida? – Tuuliki Kasonen (Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon)
 • Suurarenduste kohalik maks – võimalik mehhanism planeerimiskokkulepete saavutamiseks – Regina Rass (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
 • Diskussioon