Tartu Planeerimiskonverents

Programm 2020

Konverentsi kava ja ettekanded

5. november 2020

Konverentsi avamine

I peaettekanne: Pille Metspalu “Planeerimise suur plaan”
SALVESTUS

Sessioon Ia: Keskkonnamõjude hindamise roll üldisemate strateegilise planeerimisdokumentide koostamisel – fookuses üldplaneeringud.
SALVESTUS

Arutelus osalesid Riin Kutsar, Piret Toonpere (OÜ Lemma), Eleri Kautlenbach (Rahandusministeerium), Irma Pakkonen ja Märt Öövel (Keskkonnaamet) ning Erki Ruben (Lääne-Harju vald).

Sessioonijuhid: Riin Kutsar ja Hendrik Puhkim (Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing).

Sessioon Ib: Liikuvusuuringud planeeringute alusena.
SALVESTUS

Sessioonijuhid: Siiri Silm ja Veronika Mooses (Tartu ülikool).

Sessioon IIa: Lõpetamata linn. 
SALVESTUS

Sessioonijuht: Toomas Tammis (Allianss Arhitektid, EKA).

Sessioon: IIb Rohepööre – Ida-Virumaa tööstusalade ja energiasektori tulevikustsenaariumid. 
SALVESTUS

Sessioonijuhid: Garri Raagmaa ja Ingmar Pastak (Tartu ülikool).

II peaettekanne: Madis Kallas “Omavalitsus planeerijana – kohalik elukeskkond ja suured planeerimishuvid Saaremaa näitel”
SALVESTUS

III peaettekanne: Ivo Pilving “Kas kohus on superplaneerija?”
SALVESTUS

Sessioon IIIa: Miks on mereplaneerimine eriline ja kuidas planeerida innovatsiooni?
SALVESTUS

Video mereala planeerimisest

Paneelarutelu osalejad:
Riin Kutsar, mereplaneeringu mõjude hindamise juhtekspert, Hendrikson&Ko 
Jonne Kotta, merekeskkonna spetsialist (vesiviljelus ja modelleeringud), Tartu Ülikooli Mereinstituut, mereökoloogia juhtivteadur 
Georg Martin, merekeskkonna spetsialist, Tartu Ülikooli Mereinstituut, merebioloogia osakonna juhataja 
Redik Echbaum, kalandusspetsialist, Tartu Ülikooli Mereinstituut, rannikumere kalanduse töörühma juhataja 
Ann Ideon, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude hindamise spetsialist, Hendrikson&Ko 
Siim Vahtrus, jurist, AB Derling Primus advokaat 

Sessioonijuht: Triin Lepland (Rahandusministeerium).

Sessioon IIIb: Kahanemise mõõdupuud: andmete kasutamine linnaplaneerimisel – tühjenevate kortermajade pilootprojekti ja Narva taju-uuringu näitel. 
SALVESTUS

Arutelus osalesid Kristi Grišakov (TalTech), Keiti Kljavin (Linnalabor), Dmitri Moskovtsev (Rahandusministeerium), Katrin Paadam (TalTech).

Sessioonijuht: Veronika Valk-Siska (Kultuuriministeerium).

Sessioon IVa: Demokraatia planeerimises. Kõigi piinarikas kaasamine või võimalikult hea elukeskkonna lahendus? 
SALVESTUS

Arutlejad planeerija Heiki Kalberg ja demokraatiaedendaja Teele Pehk

Sessioon IVb: GIS-rakendused ja planeeringuandmed. 
SALVESTUS

 

Vahepala: Ruutu10 improkomöödia

Konverentsi lõpetamine