Tartu Planeerimiskonverents

Avaleht

IX Tartu Planeerimiskonverents

14.-15. märtsil 2024

VSpa konverentsikeskus, Tartu

IX Tartu Planeerimiskonverentsi peateema on “Julge olek planeerimises”, mis hõlmab ühelt poolt muutunud julgeolekuolukorra mõju planeerimisele, selle otseseid ja kaudseid ruumimõjusid; teisalt julge olemist innovaatiliste praktikate rakendamisel ja vastuhakul ruumipimedatele või ka ühiskonnale pikas vaates kahjulikele otsustele. Konverentsil diskuteeritakse ühelt pool energiajulgeoleku ja -haavatavuse ning riigikaitseliste objektide planeerimise, aga teisalt ka jõulisema avaliku ruumiloome, regionaal- ja linnaplaneerimises NIMBY vältimise ning kodaniku ja planeerija vastutuse üle.

Vaata ka üritust Facebookis

planeerimiskonverents@ut.ee

Korraldustoimkond:

Ingmar Pastak (ingmar.pastak@ut.ee)

Kristi Post (kristi.post@ut.ee)

tartu ülikool

eui ELVL logo
URBACT programmi logo Espon
logo Tartu linna logo
tlu.jpg emu.jpg
taltech eka
Energiatõhususe tippkeskus