VII Tartu Planeerimiskonverents "Ruumiline planeerimine digiajastul"

24.-25. märts 2022

Tartus, VSpa Konverentsikeskuses

 

2021. aasta novembris toimuma pidanud konverents lükati edasi 2022. aasta märtsikuusse, et oodata koroonaolukorra rahunemist ning turvalisemaid tingimusi.

Digitaalne maailm on viimastel kümnenditel arenenud peadpööritava kiirusega ning mõjutab meie elu kõigis valdkondades. Erandiks ei ole ka ruumiline planeerimine, kus alusandmed tulevad digitaalsetest andmebaasidest, kodanikud saavad omapoolse sisendi anda mobiilirakendustes, koostööd  tehakse veebikoosolekutel ning planeeringukaardid on kättesaadavad kaardirakendustest. 

2021/22. aasta Tartu Planeerimiskonverentsi fookuses on planeerimine digiajastul ning sellega kaasnevad võlud ja valud. Erinevad tehnoloogilised uuendused hõlbustavad andmete kogumist ning töötlemist, kuid kuidas mitte unustada andmeid, mis pole lihtsasti masintöödeldavad. Mobiili- ja kaardirakendused annavad suurepärase võimaluse elanikele uusi ideid tutvustada ja tagasisidet koguda, kuid kuidas infomüras kõigi huviliste ja osapoolteni jõuda. Vastukaaluna ei saa unustada ka digilõhet ehk meie ühiskonnas on arvestatav hulk elanikke, kellel puudub võimalus või võimekus digitaalsete rakenduste kasutamiseks. Planeerimise oluline osa on loov ja strateegiline ühismõtlemine – kuidas muudavad digilahendused planeerimismeeskonna omavahelist dünaamikat ning kas on oht maestroplaneerimise tekkeks. Digiajastu ei eksisteeri ainult Eestis – millised on naaberriikide head praktikad, millest meie planeerijatel tasuks õppust võtta. 

Tutvu konverentsi kavaga.

Konverentsil järgitakse kõiki sel hetkel kehtivaid ettekirjutusi (näiteks maskid). Haigustunnustega palume jääda koju ning kõigil Tartusse saabujatel palume teha kodus kiirtesti.

Tartusse tasub tulla juba varem, sest 23. märtsil leiab aset rahvusvahelise Linnapeade pakti tutvustusseminar, mida korraldavad Eesti Linnade ja Valdade Liit ning Tartu linn. Linnapeade Pakt kliima ja energia alal on Euroopa Liidust alguse saanud rahvusvaheline liikumine, mis on avatud kõigile kohalikele omavalitsustele, olenemata nende suurusest ning nende poolsest energia- ja kliimapoliitika rakendamise hetkeseisust. Täpsem info ja registreerimine Facebooki ürituses.

 

Tartu Planeerimiskonverentsi peakorraldajateks on Tartu Ülikool ja Eesti Planeerijate Ühing.

Konverentsi toetavad Tartu linn, Tartu Ülikool, EL URBACT programm, Rahandusministeerium, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool ja EL ESPON programm.

Info: planeerimiskonverents@ut.ee, +372 5301 0296

Vaata ka üritust Facebookis

 

tartu ülikool

erdfurbact espon
eka
taltech  tartu