VII Tartu Planeerimiskonverents "Ruumiline planeerimine digiajastul"

24.-25. märts 2022, Tartus

 

2021. aasta novembris toimuma pidanud konverents lükati edasi 2022. aasta märtsikuusse, et oodata koroonaolukorra rahunemist ning turvalisemaid tingimusi.

Digitaalne maailm on viimastel kümnenditel arenenud peadpööritava kiirusega ning mõjutab meie elu kõigis valdkondades. Erandiks ei ole ka ruumiline planeerimine, kus alusandmed tulevad digitaalsetest andmebaasidest, kodanikud saavad omapoolse sisendi anda mobiilirakendustes, koostööd  tehakse veebikoosolekutel ning planeeringukaardid on kättesaadavad kaardirakendustest. 

2021. aasta Tartu Planeerimiskonverentsi fookuses on planeerimine digiajastul ning sellega kaasnevad võlud ja valud. Erinevad tehnoloogilised uuendused hõlbustavad andmete kogumist ning töötlemist, kuid kuidas mitte unustada andmeid, mis pole lihtsasti masintöödeldavad. Mobiili- ja kaardirakendused annavad suurepärase võimaluse elanikele uusi ideid tutvustada ja tagasisidet koguda, kuid kuidas infomüras kõigi huviliste ja osapoolteni jõuda. Vastukaaluna ei saa unustada ka digilõhet ehk meie ühiskonnas on arvestatav hulk elanikke, kellel puudub võimalus või võimekus digitaalsete rakenduste kasutamiseks. Planeerimise oluline osa on loov ja strateegiline ühismõtlemine – kuidas muudavad digilahendused planeerimismeeskonna omavahelist dünaamikat ning kas on oht maestroplaneerimise tekkeks. Digiajastu ei eksisteeri ainult Eestis – millised on naaberriikide head praktikad, millest meie planeerijatel tasuks õppust võtta. 

 

 

Veebisessioon "Inimese elukoht digiajastul"

Edasilükatud konverentsi kiuste toimus 5. novembril toimus veebisessioon "Inimese elukoht digiajastul", mida on võimalik järele vaadata Facebookis.

Sessiooni käigus tutvustati RITA projekti „Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites“ (veebileht: www.mobelu.ut.ee) tulemusi inimeste tegevusruumi muutustest tingitud probleemide lahendamiseks avalike teenuste planeerimisel ning arutati projekti tulemusena pakutavaid lahendusvõimalusi inimeste elukoha andmete kvaliteedi tõstmiseks.

Esinesid: Mark Gortfelder (TLÜ, Eesti demograafia keskus), Merle Mägi (TÜ, RAKE), Veiko Lember ja Johanna Vallistu (TalTech, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut), Kaidi Nõmmela, Raul Eamets ja Tiit Tammaru (TÜ, sessioonijuhid).

 

Konverentsi peakorraldajateks on Tartu Ülikool ja Eesti Planeerijate Ühing.

Konverentsi toetavad Tartu linn, Tartu Ülikool, EL URBACT programm, Rahandusministeerium, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool ja EL ESPON programm.

Info: planeerimiskonverents@ut.ee

Vaata ka üritust Facebookis

 

tartu ülikool

erdfurbact espon
eka
taltech  tartu