Tartu Planeerimiskonverents

Kava

                 Konverentsi kava ja ettekanded                    

                           Sessioonide täpsemad kirjeldused avanevad siit                              

Neljapäev 7. november

Sessioon Ia: Tartu avaliku ruumi muutused ja plaanid. Korraldaja: Tartu Linnavalitsus

Sessioon Ib: Eesti regioonide tuleviku edulood globaalses mängus ESPONi ERISESSIOON. Korraldaja: Garri Raagmaa (TÜ)

 • Garri Raagmaa (TÜ) ja Ingmar Pastak (TÜ): Lühiülevaade ESPON 2020 ja OECD uuringutest – järeldused ja võimalused Eestile
 • Alvar Soesoo (TTÜ): Roheenergeetikale ülemineku metallivajadus ja Virumaa uued töökohad
 • Taivo Tali (Rahandusministeerium): Kuidas Kalevipoeg „kalevipojad“ Jõgevamaale meelitas? Rammus maa ja mõnusad (elu)maastikud.
 • Britt Vahter (TSENTER): Puidu suurema lisandväärtuse suunas. Otse Tsentrist.
 • Kuldar Leis (Põlvamaa arenduskeskus): Mis jääb 0-energia-maja ja tagurpidi maja vahele? Kagu-Eesti vingeim ekspordisektor, mõistagi.
 • Andres Rõigas (TÜ): Uuskogukonnad – uued tegevusalad ja töökohad maal
 • Silver Smeljanski (Forwardspace): Rohelise nutimajanduse idud Pärnu noorte koostöökeskuses Forwardspace
 • Kokkuvõte ja diskussioon: Kuidas maakonnastrateegiad neid teemasid kajastavad?

Avamine

 • Urmas Klaas (Tartu linnapea): Juubelikonverentsi avasõnad
 • Aune Valk (TÜ õppeprorektor):  Tervitus Tartu Ülikoolilt
 • Jaak Aab (Eesti Vabariigi riigihalduse minister): Videotervitus  
 • Pille Metspalu (Eesti Planeerijate Ühing): Mida ootame planeerimiskonverentsidelt?
 • Kadri Leetmaa (Tartu Ülikooli geograafia osakond): V Tartu Planeerimiskonverentsi fookusteemad

Avaettekanne: Helen Sooväli-Sepping (TLÜ): Meie ühine ruum – Eesti ruumiline arengutee

UTTV salvestus avamisest ja avaettekandest:

Sessioon IIa: Kuidas planeerida tulevikku? Stsenaarium-planeerimise meetod planeerimisel. Korraldaja: Kristi Grišakov, TalTech

 • Kristi Grišakov (TalTech): Kuidas planeerida tulevikku?
 • Damiano Cerrone (SPIN Unit): MetaLinn ja MetaPark projektid Tallinnas, Soome linnastsenaariumid
 • Lenna Hingla (Valga Vallavalitsus): Valga linna stsenaariumid ja üldplaneering 2030+
 • Mihkel Kaevats (Sotsiaalministeerium): Tuleviku töö ja talendipoliitika / Tallinn 2021+

Sessioon IIb: Avalikud mitteavalikud ruumid. Korraldajad: Tauri Tuvikene (TLÜ) ja Elo Kiivet (Linnalabor)

 • Tauri Tuvikene (TLÜ humanitaarteaduste instituut): Meie ühine ruum ühistranspordis – kas buss või tramm on avalik ruum? 
 • Eve Komp (Ruumiringlus): Vahekasutus ruumi avajana
 • Andra Siibak (TÜ Ühiskonnateaduste instituut): Digitaalse avaliku ruumi piirid

Sessioon IIc: Transpordi ja liikuvuse arengukava koos praktilise investeerimisseminariga (..ehk kui me oleksime valitsus). Korraldajad: Dago Antov (TalTech) ja Indrek Gailan (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

 • Üldine vaade transpordis – tänane olukord ja kuhu me tulevikus suundume (tugevad trendid, millest peame lähtuma)
 • Tuleviku tehnoloogiad – kuidas see muudab transporti? Kliimamuutuste väljakutsed ja transport
 • Indrek Gailan (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium): Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021+ 

Sessioon IIIa: Kvaliteetne avalik ruum kui avalik huvi. Korraldaja: Veronika Valk-Siska (TalTech, Kultuuriministeerium)

 • Veronika Ilsjan (Rahandusministeerium): Riigi teadlikkus hoonetesse investeerimisel
 • Jüri Rass (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium): E-ehitus kvaliteetse ruumi loomiseks
 • Ivo Jaanisoo (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium): Ehitusvaldkonna tuleviku hetkeseis
 • Arutelu: Kuidas jõuaksime läbimõeldumate ruumiotsusteni ja milliseid samme on „riigi kui targa tellija“ vaates vaja astuda?

Sessioon IIIb: Olla nutikas nii linnas kui ka maal? Korraldajad: Veronika Mooses (TÜ), Ralf-Martin Soe (TalTech), Ingmar Pastak (TÜ)

 • Madis Sassiad (GoSwift): Liikuvus kui teenus
 • Jaanus Müür (TalTech): Isejuhtiv buss – võlud ja valud
 • Kertu Vuks (Elva LV): Nutikad lahendused omavalitsuses
 • Kaspar Alev (Tartu LV): Õpime linna: Tartu asjade interneti platvorm

Sessioon IIIc: Kaasamine linna- ja regionaalplaneerimises: kogemused, õppetunnid ja väljakutsed Eestis. Korraldajad: Helen Sooväli-Sepping (TLÜ), Bianka Plüschke-Altof (TLÜ)

Kaasamise hetkeseis Eestis

 • Pille Metspalu ja Ann Ideon (Hendrikson&Ko, EPÜ): Kaasav KOV üldplaneeringute koostamine: saavutused ja väljakutsed 
 • Monika Suškevičs (EMÜ): Kaasamisprotsesside tulemuslikkus ökoloogilise võrgustiku planeerimisel
 • Peeter Vihma (Helsingi Ülikool): Eesti metsakogu kui uus kaasamismudel: kogemused ja õppetunnid (skype’i vahendusel)
 • Toomas Haidak (Tallinna Linnakantslei): Tallinna arengukava 2021+ kui kaasamise prototüüp Eesti linnadele?

Kaasamise tulevikutrendid: E-kaasamine

 • Jelizaveta Krenjova (e-Riigi Akadeemia Sihtasutus): Kaasav eelarve and beyond: E-kaasamise näited ja üldprintsiibid“
 • Vello Solna (Geodata Arendus OÜ): Kaasamine e-keskkonnas – uued võimalused üldplaneeringu menetlusel

Ekskursioonid

                                                                            Reede 8.november

Sessioon IVa: Tehnoloogilise arengu mõju planeeringule. Korraldajad: Maila Kuusik (Eesti Planeerijate Ühing), Pille Arjakas (Tallinna Energiaagentuur)

 • Marko Viiding (Elektrilevi): Kuidas mõjutab elektritranspordi areng Eestit lühemas ja pikemas perspektiivis?
 • Andres Meesak (Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon): Päikeseenergia täna ja homme.
 • Tõnis Arjus (Tartu LV): Kestliku planeerimise paradoksid

Sessioon IVb: Kuritegevuse ennetamine läbi linnaplaneerimise[/poptitle]Sessiooni korraldaja: Dorel Hiir (Politsei- ja Piirivalveamet)

 • Andrew Wootton, Caroline Davey (Salfordi Ülikool, Ühendkuningriigid): Maailma praktika kuritegevuse ennetuses läbi linnaplaneerimise – milline on politsei, arhitektide ja planeerijate roll turvalise ruumi kujundamisel? 
 • Vallo Koppel (Politsei- ja Piirivalveamet): Mis on turvalisus ruumis? Millise on hetkeolukord ja millised on tulevikuplaanid?

Peaettekanne: Endrik Mänd: Planeerimise ja poliitika seostest 

UTTV salvestus:

 

Peaettekanne: Andres Sevtšuk (Massaschusettsi Tehnoloogiainstituut, USA): Linna ruum ja liikumisviiside valikud 

UTTV salvestus:

Sessioon Va: Uue ringi üldplaneeringud – mis on seekord teisiti? Korraldajad: Grete Kindel (SA Läänemaa), Tuuli Veersalu (Rahandusministeerium) ja Pille Metspalu (Eesti Planeerijate Ühing)

 • Priit Põldmäe (Rae vald): Igapäevaelust kasvav vajadus kui üldplaneeringu koostamise praktika arengumootor
 • Kerttu Kõll (OÜ Sfäär Planeeringud): Hea planeeringu võti – mida tehakse nüüd teisiti?
 • Tuuli Veersalu (Rahandusministeerium): Üldplaneeringutest enne ja nüüd. Mis on teisiti, mis võiks olla teisiti ja kuhu liikuda?

Sessioon Vb: Arhitektuur väikelinnade identiteedi arengu võimestajana. Korraldajad: Jiří Tintera (TTÜ Tartu – Valga vald), Kadri Leetmaa (TÜ), Garri Raagmaa (TÜ)