Tartu Planeerimiskonverents

Tartu Planeerimiskonverents 2017

2.-3. novembril 2017 toimus järjekorras juba kolmas Tartu Planeerimiskonverents. Konverentsi peateemaks oli  „Planeerimine ja eetika“, kus peakõnelejaks oli Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja prof. Margit Sutrop.

Ettekandesessioonid käsitlesid veel planeerimise metoodika, arhitektuurse planeerimise, transpordiplaneerimise ja linnaplaneerimise teemasid. Teise konverentsipäeva peaesinejaks oli riigihalduse minister Jaak Aab, millele järgnes sessioon haldusreformi mõjudest planeerimise korraldusele ja praktikale. Tõmbasime ka eraldi tähelepanu planeerimisega tegelevate firmade koostöö edendamisele ja ühiste välispakkumiste korraldajatele. Samuti oli paralleelsessioon Euroopa Liidu planeerimisinitsiatiivide võimaluste tutvustamiseks Eesti omavalitsustele ja planeerijatele. Käsitlemist leidsid URBACT, ESPON, SPINA, INTERREG jt üleeuroopalised initsiatiivid. 

Küsimused: planeerimiskonverents@ut.ee

Korraldustoimkonna nimel

Heiki Kalberg, Eesti Planeerijate Ühing

Rein Ahas, Tartu Ülikooli geograafia osakond 

TOETAJAD: Eesti Biokeskus, URBACT, Rahandusministeerium, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool