Tartu Planeerimiskonverents

Kava 2017

Neljapäev, 02.11.2017

Noorteadurite välkettekannete sessioon. Korraldaja: Siiri Silm (Tartu Ülikool)

 • Elamusandmed ruumi kujundajana –Johanna Jõekalda (Eesti Kunstiakadeemia)
 • Kohalike elanike hinnang linnaruumilistele muutustele ja sümboolne tõrjutus: Põhja-Tallinn – Ingmar Pastak (Tartu Ülikool)
 • Koolihoovide kujundamine koos noortega – Siiri Treufeld (MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid, Tallinna Ülikool)
 • Rannakultuuriruum. Ääremaaliste rannakogukondade elavdamisest – Eva-Liisa Lepik (Eesti Kunstiakadeemia)
 • Getting the picture: the reality in rural areas? – Joanna Storie (Eesti Maaülikool)

I Sessioon: Eetika ja planeerimine. Korraldaja: Heiki Kalberg (Eesti Planeerijate Ühing)

 • Peaesineja – Margit Sutrop – Eetilised valikud planeerimisel – avalik huvi versus erahuvi (Tartu Ülikool)
 • Millise sõnumiga ruumi me loome? – Grete Arro (Tallinna Ülikool)
 • Süsteemimuutus – Teele Pehk (Koostöö Kogu)          

II Sessioon: Planeeringud ja arhitekti töö. Korraldaja: Toomas Paaver (EAL)

 • Projekteerimispraktikast seoses planeeringutega – Mihkel Tüür (Kadarik Tüür Arhitektid)
 • Kivilinnade avaliku ruumi arendamisest Annelinna näitel – Kaja Pae (Tartu Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia, ajakiri MAJA)
 • Kas eetikal on planeerimises tulevikku? –Margus Koot (Kootplaan OÜ
 • Me kõik armastame kana: arhitekti ja planeerija vastuoludest – Indrek Rünkla (Kultuuriministeerium)

IIIa Sessioon: Liikuvus linnaruumis. Korraldajad: Indrek Gailan (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Dago Antov (Tallinna Tehnikaülikool)

 • Mobiilpositsioneerimine – uudne meetod transpordiplaneerimises – Laura Altin (Positium LBS)
 • Tartu ühistranspordi projekt –Jarno Laur (Tartu Linnavalitsus)
 • Isejuhtiv auto – Marten Kaevats (Riigikantselei)
 • Tallinna SUMP – Liis Vahter (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

IIIb Sessioon: Konsultatsiooni- ja planeerimisfirmade konsolideerimine. Korraldajad: Garri Raagmaa (Tartu Ülikool), Ander Ojandu (Civitta)

Europrojektide valud ja rõõmud – Garri Raagmaa (Tartu Ülikool), Ander Ojandu (Civitta) Ettevõtjate pitch’id ja huvid, maailmakohvik üldteemal: „Kuidas europrojektides juhtrolli võtta?“         

 • Võrgustumine Euroopas – kuidas allhankeredelil kerkida võrgustiku keskuseks?  Ander Ojandu (Civitta)
 • Riiklikud abiskeemid oma firmadele: kuidas teised maad nii edukad on? Katrin Pihor (Praxis)
 •  Ülemaailmne-euroopaline sertifitseerimine. Kellele ja milleks? Rivo Noorkõiv (Geomedia)
 •  Konsulandi rolli muutumine ja organiseerumine Eestis ja Euroopas – Kaarel Lehtsalu (Viljandimaa Arenduskeskus)
 •  Kutsestandard(id): kuidas see võiks rahvusvahelistumisel abiks olla? Mart Hiob (AB Artes Terrae)
 •  Kuidas ja millele omavahel spetsialiseeruda? Mihkel Laan (Cumulus Consulting)

Reede, 03.11.2017

IVa Sessioon: Linna sõnumid. Korraldajad: Tauri Tuvikene (Tallinna Ülikool), Keiti Kljavin, Elo Kiivet, Epp Vahtramäe, Maria Derlõš (Linnalabor)

 • Miks mõne maja ehitamise lugu jõuab ajalehe esiküljele? Jüri Saar (Tartu Postimees)
 • Linnade digitaalne kultuurilugu – Ajapaik ja teised ühisloome algatused – Vahur Puik (MTÜ Eesti Fotopärand)
 • Räämas väikelinnade keskväljakud. EV100 arhitektuurkonkurss “Hea avalik ruum”– Helen Sooväli-Sepping (Tallinna Ülikool)
 • Festival väikelinnas – Paide ruumieksperiment – Elo Kiivet (Linnalabor)

IVb Sessioon:  Planeerimise ja linnapoliitika rahvusvaheline mõõde – kuidas Eesti valdade ja linnade arendustöö sellega seostub? Korraldajad: Kadri Leetmaa (Tartu Ülikool, URBACT Eesti), Priidu Ristkok (Rahandusministeerium)

 • Ülevaade rahvusvahelistest / Euroopa linna- ja regionaalplaneerimise analüüsidest ja initsiatiividest – kuidas Eesti planeerimismaastik võiks sellega seostuda Priidu Ristkok (Rahandusministeerium)
 • Euroopa linnapoliitikate toetusskeem URBACT – võimalused Eesti linnadele ja valdadele teadmiste põhise linnapoliitika kujundamiseks. Alanud Transfer Networks Call – Kadri Leetmaa (Tartu Ülikool/ URBACT Eesti)
 • URBACT võrgustikus Wood Footprint osalemisese kogemused – kuidas rahvusvahelises võrgustikus kogemuste vahetamise kaudu kujunevad kohapealsed lähenemised? Mati Raamat (Tartu Linnavalitsus)

Riigihalduse minister – Jaak Aab

V Sessioon: Haldusreform ja planeerimine – mis saab edasi? Korraldaja: Maila Kuusik (Eesti Planeerijate Ühing)

 • Sissejuhatus – Maila Kuusik
 • Haldusreformi mõjust ruumilisele planeerimisele omavalitsuse vaates – Anti Allas (Võru Linnavalitsus)
 • Reformi marjad maakonnatasandil: magus või hapu, aga uus maitse igatahes! Mati Jõgi(Lääne-Viru Maavalitsus)
 • Haldusreform ja planeerimine – kohtuniku küsimused. Daimar Liiv (Tallinna Halduskohus)  

VI Sessioon: Uusi metoodilisi lähtekohti üldisemal planeerimisel. Korraldaja: Pille Metspalu (Eesti Planeerijate Ühing)

 • Abiks uute üldplaneeringute koostamisel –  üldplaneeringu metoodilise juhendmaterjali tutvustus – Merje Muiso (Rahandusministeerium)
 • Rohevõrgustik – kellele ja milleks? Keskkonnaagentuuri poolt tellitud rohevõrgustiku planeerimisjuhendi esialgse versiooni tutvustus – Riin Kutsar (Hendrikson & Ko, Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing), Kalev Sepp (Eesti Maaülikool)
 • Lõpetamata linn: Kiirkursus planeerimispraktikatesse – Johan Tali (Eesti Kunstiakadeemia)