Tartu Planeerimiskonverents

Tartu Planeerimiskonverents 2021

2021. aasta tõi taaskord erakordsed olud ja tingimused – korraldajad olid osalejate turvalisuse huvides sunnitud VII Tartu Planeerimiskonverentsi “Ruumiline planeerimine digiajastul” edasi lükkama 2022. aasta märtsikuusse. Konverents toimus 24.-25. märtsil Tartus VSpa Konverentsikeskuses ning paralleelselt ülekandena Worksup keskkonnas. Tartus võttis konverentsist osa 220 ning veebis 85 osalejat. Konverentsi kava ja ettekannetega saab tutvuda kava leheküljel. Samast on leitavad ka lingid kõigi sessioonide salvestustele.

Tartu Planeerimiskonverents 2022

 

Veebisessioon “Inimese elukoht digiajastul”

Et säilitada järjepidevust ning kõik planeerijad ja planeerimishuvilised hoolimata oludest korraks kokku tuua, toimus üks konverentsile planeeritud sessioonidest ka novembris – olude sunnil veebis.

5. novembril toimunud veebisessiooni “Inimese elukoht digiajastul” on võimalik järele vaadata Facebookis.

Sessiooni käigus tutvustati RITA projekti „Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites“  tulemusi inimeste tegevusruumi muutustest tingitud probleemide lahendamiseks avalike teenuste planeerimisel ning arutati projekti tulemusena pakutavaid lahendusvõimalusi inimeste elukoha andmete kvaliteedi tõstmiseks.

Esinejad ja ettekanded:

  1. Mark Gortfelder (Tallinna Ülikool, Eesti demograafia keskus): Registriandmete hetkeseis ja ebatäpseid andmeid põhjustavad tegurid
  2. Merle Mägi (Tartu Ülikool, RAKE): Inimeste harjumused ja vajadused seoses elukoha registreerimisega
  3. Veiko Lember ja Johanna Vallistu (Tallinna Tehnikaülikool, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut): Andmete kasutus kaasaegses avaliku sektori teenuste disainis ja elluviimisel
  4. Kaidi Nõmmela, Raul Eamets ja Tiit Tammaru (Tartu Ülikool): Sissejuhatus arutellu: esmased lahendusettepanekud
  5. Arutelu

Moderaatorid: Tiit Tammaru ja Raul Eamets (Tartu Ülikool)