Tartu Planeerimiskonverents

Tartu Planeerimiskonverents 2019

7.-8. novembril 2019 toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses Eesti ühise eluruumi kujundajaid koondav V Tartu Planeerimiskonverents. Kahepäevasest sisutihedast konverentsist võttis osa üle 370 inimese.

grupipilt2019

Konverentsi mõlemal päeva toimunud peaesinejate ettekanded salvestas UTTV meeskond:

  • Avamine ja Helen Sooväli-Sepping ettekanne “Meie ühine ruum – Eesti ruumiline arengutee”

  • Andres Sevtšuk “Linna ruum ja liikumisviiside valikud”

  • Endrik Mänd “Planeerimise ja poliitika seostest”

Seekordse, järjekorras juba viienda konverentsi peateema oli „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“. Ruumi loomine pole Eestis enam ammu vaid professionaalsete planeerijate ja ruumikorraldajate pärusmaa. Igapäevase elukeskkonna kohta omab seisukohta praktiliselt igaüks. Ruum ja selle kvaliteet läheb korda järjest rohkematele meist. Ruumi loomine on kunst, milles saavad kokku väga erinevad ekspertteadmised, elukogemused, ootused, vaated ja isegi väärtused. Mööda ei saa ka uutest tehnoloogialahendustest. Tehnoloogia muudab nii ümbritsevat ruumi kui ka meid ennast. Planeerimiskonverentsil arutleme, mida tähendab ühine demokraatlik ruumiloome ning millised on muutuvast tehnoloogiast lähtuvad uued võimalused.

Selle aasta peaesinejad olid Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse professor Helen Sooväli-Sepping ning Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi teadlane Andres Sevtšuk. Peatselt avaldatava avaliku ruumi küsimustele keskenduva Eesti inimarengu aruande peatoimetajana rääkis professor Sooväli-Sepping konverentsi esimesel päeval hea avaliku ruumi tunnusjoontest ja Eesti mitmekesise elukeskkonna jätkusuutlikkusest. Andres Sevtšuk arutles avaliku ruumi ja liikumisviiside seoste üle konverentsi teisel päeval.

Lisaks peasessioonidele oli konverentsi kavas 12 teemasessiooni uutest üldplaneeringutest, avaliku ruumi kvaliteedist, transpordi pikaajalistest planeerimisest, targast linnast ja maast, tehnoloogia arengu mõjust, kaasamisest linna- ja regionaalplaneerimises, planeerimise kaasaegsest metoodikast, maastikuplaneerimisest, ruumiplaneerimise ja turvalisuse seostest, Eesti regioonide arenguväljavaadetest ja paljust muust.

Konverentsi peakorraldajateks on Tartu Ülikool ja Eesti Planeerijate Ühing.

Konverentsi toetavad Tartu Ülikool, EL URBACT programm, Rahandusministeerium, Tartu Linnavalitsus, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kultuurkapital, Eesti Maastikuarhitektide Liit.

Info: planeerimiskonverents@ut.ee