Tartu Planeerimiskonverents

Tartu Planeerimiskonverents 2016

3.-4. novembril 2016 toimus  teine Tartu Planeerimiskonverents (Riia 23b, Tartu). Konverentsi teemaks oli  „Ruumiline ebavõrdsus ja planeerimine“. Konverentsil esines üle 60 planeerija,  peaettekannetega esines prof. Marju Lauristin ja riigihalduse minister Arto Aas.

2016. a konverentsil oli sessioonide teemadeks ebavõrdsus linnades ja eluasemeturg, kus arenguid analüüsisid planeerijad, arhitektid, geograafid, sotsioloogid ja kinnisvaraarendajad. Samuti käsitlesid sessioonid keskkonnakaitse ja keskkonnamõju hindamise, kliimamuutuste mõju,  transpordi ja targa linna temaatikat. 

Korraldustoimkonna nimel

Pille Metspalu, Eesti Planeerijate Ühing

Rein Ahas, Tartu Ülikooli geograafia osakond 

TOETAJAD: Rahandusministeerium, Eesti Biokeskus, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool