Tartu Planeerimiskonverents

Kava 2021/2022

Konverentsi kava ja ettekanded

I päev, 24. märts 2022

 

Sessioon 1a: Planeeringute digilahenduste head ja vead 
Salvestus

Vestluse juhtrollis olid Pille Metspalu (Eesti Planeerijate Ühing, Hendrikson&Ko), Tiit Oidjärv (Ernst & Young konsultant, planeerimishuviline) ja Heiki Kalberg (Eesti Planeerijate Ühing, AB Artes Terrae).

Sessioon 1b: Sinivõrgustik linnaruumis
Salvestus
Sessioonijuht: Toomas Muru (Eesti Maaülikool)

Konverentsi avamine
Kadri Leetmaa (TÜ), Pille Metspalu (Eesti Planeerijate Ühing), Erik Puura (TÜ), Gea Kangilaski (Tartu linn)

Peaesineja Katrin Tiidenberg: Ruumitaju ja internet: välitöömärkmeid digikeskkondadest?
Salvestus

Sessioon 2a: Vananevad linnad: Suuga teeme suure linna, käega…?
Salvestus
Sessionijuht: Sirle Salmistu (Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž)

Sessioon 2b: Planeeringute menetluse GIS-tööriistad
Salvestus
Sessioonijuht: Ranel Suurna (AlphaGIS OÜ)

Sessioon 2c: Eesti tööstuspoliitika ja maakasutuse tulevik (ESPONi sessioon)
Sessioonijuht: Garri Raagmaa (Tartu Ülikool, ESPON Eesti kontaktpunkt)

David Evers (The Netherlands Environmental Assessment Agency, Holland): Sustainable Urbanization and land-use in European Regions
Salvestus

1. Muutused energeetikas: tuul ja/või tuum? Tööstuse tulevikusõltuvus energiast.
Salvestus

2. Bioressursi väärindamine puidu näitel. Kuhu uued tehased kerkivad? Miks peaks?
Salvestus

3. Millist tööstust Eesti riik vajab? Ja kuhu?
Salvestus

  • Einar Vallbaum, Viru-nigula vallavanem
  • Asso Uibo, EAS Lõuna-Eesti investorkonsultant
  • Andri Haran, MKM majandusarengu osakonna tööstusvaldkonna juht

Sessioon 3a: Digimaastikud ja rohekaksikud – kuidas planeerida rohelisemat elukeskkonda nutiajastul? 
Salvestus
Moderaator: Veronika Valk-Siska (Kultuuriministeerium, TalTech)

Sessioon 3b: Tulevikutähtede sessioon I (Baltic saal)
Salvestus
Moderaator: Kadri Leetmaa (TÜ)

Ekskursioonid

  • Oecologicum – vastne renoveeritud õppehoone bioloogidele (Kristiina Voolaid ja Kersti Püssa)
  • Kõrgetest äärekividest rattapealinnani: ajarännak Tartu eri ajastute rattateedel (Aksel Part)
  • Liikuma kutsuvad koolihoovid (Laura Paide ja Reet Türkson)

 

II päev, 25. märts

Sessioon 4a: Rahvusvahelised kogemused planeeringute digipöörde läbiviimisel
Salvestus
Sessioonijuht: Triin Lepland (Rahandusministeerium)

Sessioon 4b: Tulevikutähtede sessioon II 
Salvestus
Moderaator: Kadri Leetmaa (TÜ)

Minister Jaak Aab: Planeerimise digipööre – kas veel välditav või pigem paratamatu ja vajalik muutus?!
Salvestus

Peaesineaja Ott Velsberg: Digiühiskonna eesmärgid, olulisemad arengud ja mõju ühiskonnale
Salvestus

Sessioon 5a: Andmetega linna planeerimine
Salvestus
Sessioonijuht: Külli Tulvik (What If OÜ, planeeringute ja arenduste juht)

Sessioon 5b: Kes otsustab kui keskkonnamõju hindamises ei jõuta kompromissini?
Salvestus
Sessioonijuht: Hendrik Puhkim (KeMÜ, Skepast&Puhkim)