Tartu Planeerimiskonverents

Konverentsiettekanded

NELJAPÄEV, 03.11.2016

Doktorantide välkettekannete sessioon. Korraldajad: Rein Ahas (Tartu Ülikool), Toomas Tammis (Eesti Kunstiakadeemia)

 • Magistritöö pagulaste integreerimise teemal Gert Guriev (Eesti Kunstiakadeemia)
 • Ruumikasutuse etnilised erinevused pühade ajal Veronika Mooses (Tartu Ülikool)
 • Liikuvusvõimalused linna ääre- ja lähialadel Imre Antso (Tallinna Tehnikaülikool)
 • Kuidas kaasajastada paneelmaju? Edasiarendusi magistritöö põhjal Taavi Lõoke (Eesti Kunstiakadeemia)

Avasõnad TÜ prorektor Erik Puura ja Heiki Kalberg (Eesti Planeerijate Ühing)

I sessioon: Ebavõrdsus ja areng. Korraldajad: Tiit Tammaru (Tartu Ülikool), Priidu Ristkok (Rahandusministeerium)

 • Parking and Cities: From Accommodation to Regulation Daniel B. Hess (Tartu Ülikool & Buffalo Ülikool)
 • Sotsiaalhoolekande võimalused eluruumi tagamisel Tallinnas Uku Torjus (Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet)
 • Mida ja kuidas mõtleb elamispindade arendaja? Tõnu Toompark (Adaur Grupp OÜ)
 • Hipsterkohvikutest nõukaaegsete keldribaarideni – ettevõtlusmustrid Põhja-Tallinnas Eneli Kindsiko (Tartu Ülikool)

IIa sessioon: Ebavõrdus ja linnaruum. Korraldaja: Veronika Valk (Eesti Kunstiakadeemia)

IIb arutelusessioon: Kuidas aitab mõjude hindamine kaasa ruumilise ebavõrdsuse leevendamisele? Korraldaja: Riin Kutsar (Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing/Hendrikson & Ko)

IIIa arutelusessioon: Uued meetodid ja lähenemised üldplaneeringute koostamisel. Korraldajad: Pille Metspalu (Eesti Planeerijate Ühing/Hendrikson & Ko), Jiri Tintera (TTÜ/Valga Linnavalitsus)

IIIb arutelusessioon: Looduskaitse ja planeerimine. Korraldajad: Kalev Sepp (Eesti Maaülikool), Heiki Kalberg (Eesti Planeerijate Ühing)

 • Kultuurmaastikud – soov säilitada maastiku väärtuseid, soov ehitada, soov hoida maastik avatuna, kuidas neid tasakaalustada? Lahemaa RP ja Vooremaa MKA näitel Kalev Sepp (Eesti Maaülikool)
 • Probleemid ja kitsaskohad Keskkonnameti vaatenurgast Kaili Viilma (Keskkonnaamet)
 • Rail Baltic-Natura – planeerimine ja KSH Natura aladel Roland Müür (Keskkonnaamet)
 • Arutelu – modereerib Kalev Sepp (Eesti Maaülikool) Kaili Viilma ja Roland Müür (Keskkonnaamet), Lembe Reiman ja Kristiina Ott (Harku Vallavalitsus), Taivo Prants (Kambja Vallavalitsus)

IIIc arutelusessioon: Core-Periphery Relations between Discourses and Practices: Estonia and Beyond. Convenors: RegPol2 Estonia, Contact Person: Sebastian Schulz

Ekskursioonid:

 • Indrek Ranniku – Tartu üldplaneering
 • Age Poom – Tartu ülikoolilinnakud
 • Heikki Kalle – Tartu rohealad

REEDE, 04.11.2016

Peaettekanne: Professor Marju Lauristin (Tartu Ülikool & Euroopa Parlament) “Ebavõrdsuse aegruumilisi aspekte Eestis”

IVa arutelusessioon: Liikuvus. Korraldajad: Heikki Kalle (Hendrikson & Ko), Dago Antov (Tallinna Tehnikaülikool)

IVb arutelusessioon: Ebavõrdne kliima – maal ja linnas. Korraldajad: Maila Kuusik (Eesti Planeerijate Ühing), Antti Roose (Tartu Regiooni Energiaagentuur)

 • Kliimastsenaariumid ja nende ruumiline väljund Eestis Mait Sepp (Tartu Ülikool)
 • Kliimamuutustega kohanemine linnades – üldraamistik ja näited Valentina Sagris (Tartu Ülikool)
 • Kliimamuutuste mõju planeerimisele ja projekteerimisele Igor Miilvee (Eesti Keskkonnauuringute Keskus)
 • Muutuva kliimaga kohanemine Pärnus Henri Eessalu (Pärnu Linnavalitsus)

IVc arutelusessioon: Korrastuv linnaruum: kas mitmekesistuvad võimalused või uued eraldusjooned? Korraldajad: Tarmo Pikner (Tallinna Ülikool), Katrin Paadam (Tallinna Tehnikaülikool), Keiti Kljavin (Linnalabor), Tauri Tuvikene (Tallinna Ülikool)

 • Kultuuriväärtused ja gentrifikatsioon Triin Talk (Muinsuskaitseamet)
 • Linnaruumi konverteerimisest: teisenevad sümbolid, ruumipraktikad ja identiteedid Katrin Paadam, Liis Ojamäe (Tallinna Tehnikaülikool)
 • Elukeskkonna mitmekesisuse ja naabruskonna muutuste tunnetamine: vaatluse all on Põhja-Tallinn Ingmar Pastak (Tartu Ülikool)
 • Vahekasutus linnas: ruumiringluse võimalused ja piirangud Keiti Kljavin, Kaija-Luisa Kurik (Linnalabor)

Riigihalduse minister Arto Aas – Riigireformi ja haldusreformi seis

Tiit Oidjärv – Rahandusministeerium

V sessioon: Regionaalne areng. Korraldajad: Garri Raagmaa (Tartu Ülikool), Neeme Suur (Lääne Maavalitsus)

 • Eesti regionaalpoliitika tulemused ja uued väljakutsed Katrin Pihor (Praxis)
 • Rootsi klastripoliitika ja mõju regionaalse arengu ühtlustamisele Jaak Maandi (Eesti Planeerijate Ühing)
 • Eesti 21. sajandi innovatsioonisüsteem ja regionaalpoliitika sõlmküsimused Garri Raagmaa (Tartu Ülikool)

VI sessioon: Tark linn. Korraldajad: Rein Ahas (Tartu Ülikool), Ülar Mark (Eesti Kunstiakadeemia)

 • Keynote presentation: Smart Cities: energy efficient and resilient?! Helmut Krapmeier (University of Art and Industrial Design Linz & Salzburg University of Applied Sciences)
 • SmartEnCity: Tartu kesklinna hruštšovkaala targaks arendamine Raimond Tamm (Tartu Linnavalitsus)
 • Targa maja sensorid Taavi Jakobson (Kodasema)
 • The Smart City and the Good City: Lotmanian Explosations Wolfgang Drechsler (Tallinna Tehnikaülikool)