Kava 2021

 

Veebisessioon 5. novembril: Inimese elukoht digiajastul

Kell 9.00-10.30 Zoomis

 

Eesti ruumilise planeerimisega on seotud üks nurjatu probleem ehk me ei tea seda, kus inimesed elavad. Hinnanguliselt on selline teave ebatäpne ligikaudu iga viienda inimese kohta ning probleem on eriti terav teatud rahvastikurühmadega, näiteks noored ja üüripinnal elavad inimesed. Millised on võimalused elukoha andmete kvaliteedi parandamiseks? Kas soov siduda inimene ühe elukohaga on kooskõlas inimeste tegeliku elu kulgemisega olukorras, kus osadel inimestel ongi kas mitmeid või ebastabiilseid elukohti?

Tänapäevast ühiskonda iseloomustab inimeste kasvanud ruumiline mobiilsus. Igapäevane tegevusruum on muutunud laiemaks, mis mõjutab oluliselt avalike teenuste planeerimist. Traditsiooniliselt on inimesel igapäevases tegevusruumis üks elukoht ja üks töökoht, kuid juba mõnda aega on kasvanud selliste inimeste arv, kellel on mitu elu- ja töökohta. Suure hulga inimeste igapäevane tegevusruum sisaldab ka piiriüleseid liikumisi, näiteks Eesti ja Soome vahel. Sellise mobiilse elustiili on võimalikuks teinud liikumisvabaduse kasv ja sotsiaal-majanduslikud muutused. 

Uued mobiilsusmustrid on kaasa toonud suuri väljakutseid avalike teenuste ruumilises planeerimises. Kui klassikaliselt toimub avalike teenuste kujundamine vastavalt elanike registreeritud elukohale, siis inimestele on võimalik elukoht luua ka andmepõhiselt. Näiteks põhineb Statistikaameti poolt avaldatav välisrände statistika elumärkide metoodikal. Kas sarnase metoodikaga saaks ka inimesed andmepõhiselt paigutada eluruumidesse? Ning mis oleksid sellise andmepõhiselt loodud elukoha juriidilised järelmid ja praktilised rakendused ruumilises planeerimise?

Sessiooni käigus tutvustatakse RITA projekti „Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites“ (veebileht: www.mobelu.ut.ee) tulemusi inimeste tegevusruumi muutustest tingitud probleemide lahendamiseks avalike teenuste planeerimisel ning arutatakse projekti tulemusena pakutavaid lahendusvõimalusi inimeste elukoha andmete kvaliteedi tõstmiseks.

Esinejad ja ettekanded:

  1. Mark Gortfelder (Tallinna Ülikool, Eesti demograafia keskus): Registriandmete hetkeseis ja ebatäpseid andmeid põhjustavad tegurid
  2. Merle Mägi (Tartu Ülikool, RAKE): Inimeste harjumused ja vajadused seoses elukoha registreerimisega
  3. Veiko Lember ja Johanna Vallistu (Tallinna Tehnikaülikool, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut): Andmete kasutus kaasaegses avaliku sektori teenuste disainis ja elluviimisel
  4. Kaidi Nõmmela, Raul Eamets ja Tiit Tammaru (Tartu Ülikool): Sissejuhatus arutellu: esmased lahendusettepanekud
  5. Arutelu

Moderaatorid: Tiit Tammaru ja Raul Eamets (Tartu Ülikool)

Inimese elukoht digiajastul

 

 

back forward