Tartu Planeerimiskonverents 2021

2021. aasta tõi taaskord erakordsed olud ja tingimused - korraldajad olid osalejate turvalisuse huvides sunnitud VII Tartu Planeerimiskonverentsi "Ruumiline planeerimine digiajastul" edasi lükkama 2022. aasta märtsikuusse. Et säilitada järjepidevust ning kõik planeerijad ja planeerimishuvilised hoolimata oludest korraks kokku tuua, toimus üks konverentsile planeeritud sessioonidest veebis.

 

Veebisessioon "Inimese elukoht digiajastul"

5. novembril toimunud veebisessiooni "Inimese elukoht digiajastul" on võimalik järele vaadata Facebookis.

Sessiooni käigus tutvustati RITA projekti „Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites“  tulemusi inimeste tegevusruumi muutustest tingitud probleemide lahendamiseks avalike teenuste planeerimisel ning arutati projekti tulemusena pakutavaid lahendusvõimalusi inimeste elukoha andmete kvaliteedi tõstmiseks.

Esinejad ja ettekanded:

  1. Mark Gortfelder (Tallinna Ülikool, Eesti demograafia keskus): Registriandmete hetkeseis ja ebatäpseid andmeid põhjustavad tegurid
  2. Merle Mägi (Tartu Ülikool, RAKE): Inimeste harjumused ja vajadused seoses elukoha registreerimisega
  3. Veiko Lember ja Johanna Vallistu (Tallinna Tehnikaülikool, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut): Andmete kasutus kaasaegses avaliku sektori teenuste disainis ja elluviimisel
  4. Kaidi Nõmmela, Raul Eamets ja Tiit Tammaru (Tartu Ülikool): Sissejuhatus arutellu: esmased lahendusettepanekud
  5. Arutelu

Moderaatorid: Tiit Tammaru ja Raul Eamets (Tartu Ülikool)

Inimese elukoht digiajastul

 

back forward