Tartu Planeerimiskonverents

Tartu Planeerimiskonverents 2017

2.-3. novembril 2017 toimub järjekorras juba kolmas Tartu Planeerimiskonverents. Konverentsi peateemaks on sel aastal „Planeerimine ja eetika“, kus peakõnelejaks on Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja prof. Margit Sutrop.

Ettekandesessioonid käsitlevad veel planeerimise metoodika, arhitektuurse planeerimise, transpordiplaneerimise ja linnaplaneerimise teemasid. Teise konverentsipäeva peaesinejaks on riigihalduse minister Jaak Aab, millele järgneb sessioon haldusreformi mõjudest planeerimise korraldusele ja praktikale. Tõmbame ka eraldi tähelepanu planeerimisega tegelevate firmade koostöö edendamisele ja ühiste välispakkumiste korraldajatele. Samuti on paralleelsessioon Euroopa Liidu planeerimisinitsiatiivide võimaluste tutvustamiseks Eesti omavalitsustele ja planeerijatele. Käsitlemist leiavad URBACT, ESPON, SPINA, INTERREG jt üleeuroopalised initsiatiivid. Kavas on ka doktorantide teadustööd tutvustav sessioon.