Sessioonide avatud kutse

 

Ka sel aastal kutsume kõiki planeerimisvaldkonna eksperte, praktikuid ja teadlasi konverentsi korraldusse panustama ning välja pakkuma oma sessioone. 

Kokku mahub kahele päevale 10 paralleelsessiooni. Soovime, et programm kujuneks demokraatlikult ülikoolide, riigiasutuste, kodanikuühenduste ja ettevõtete koostöös ning haaraks Eesti ruumiplaneerimise kõige aktuaalsemad teemad.  

Sessiooni kujundamisel tuleks arvestada laiema publikuga: praktikud, teadlased, tudengid, ettevõtjad, riigi- ja KOV ametnikud, poliitikud ning 70–120 inimesega sessioonis. 

 

Formaat 

Sessiooni pikkus on 1 tund 30 minutit ning sessiooni formaadi võib korraldaja ise valida. Klassikalise sessiooni (ettekanded ning küsimused-vastused) puhul soovitame arvestada 3 esinejaga – praktika näitab, et siis jagub piisavalt aega ka arutelu jaoks. Väga oodatud on põnevamad formaadid nagu arutelud ja kahekõned või interaktiivsed töötoad, mis kaasavad rohkem osalejaid. 

Korraldusmeeskond on koondanud konverentsi peateemast ja varasemate konverentside tagasisidest lähtuvalt mõned ideed, mis võiks sessioonide kokkupanekul inspiratsiooni anda: 

 • Üleriigiline planeerimine, planeering kui kokkulepe ühiskonnas. Kuidas jõuda kokkulepeteni; kes ja kuidas otsustab? Kuidas ühendada  konkureerivad riiklikud huvid (looduskaitse, muinsuskaitse, energiavarustus, julgeolek jmt)? Kui palju planeering ühiskonnale maksab? 
 • Planeerimine rohepöördes ja kobarkriisis. Kuidas ruumiline planeerimine kliimakriisi, energiakriisi ja teiste uute väljakutsetega hakkama saab? 
 • Kas planeerimine on kriisis? Kas ruumiline planeerimine peaks kriiside olukorras suutma kokkulepeteni jõuda kiiremini? Kuidas sellega planeerimise olemus muutub? Kas ja kui palju planeerimine suudab mõtestada muutusi? 
 • Kahanemise, mittekasvamise ja tasakasvu kontseptsioonid planeerimises. Suur osa Eestist on mittekasvav. Kuidas kahanemist tunnustada ja sellega leppida? Kas kahanemine on negatiivne nähtus? Kuidas paistab kahanemine riigi vaatest? 
 • Mis on maapiirkondade roll riigis ja planeerimises? Maa kui linna viljaait, energiatootmise ruum, puhkepiirkond jm. Kas maapiirkondi peaks planeerimine linnadest ja nende vajadustest lähtuvalt või on maa ja maaline elukeskkond planeerimise fookuses? 
 • Ühtlaste teenustasemete kättesaadavus üle riigi (kiirabi, pääste, haridus, arstiabi, post, pank jmt). Suund on teenuste kokkutõmbamisele ja digitaliseerimisele. Kuidas sellega kohanevad maapiirkonnad? Kas ja kus on keskne vaade, kui teenuseid kujundada silotornides? 

Kõigi teemade puhul on väga oodatud ka kogemuste ja näidete toomine väljastpoolt Eestit. Seni on sessioonidesse kaasatud teistes riikides hästi õnnestunud projektide või seadusloome näiteid, aga kutsutud on ka lähiriikide esinejaid oma sessiooni esinema (sel juhul tuleks arvestada, et võõrkeelse ettekande puhul teeks sessioonijuht osalejatele kokkuvõtte, konverentsi põhikeel on eesti keel).  

Eelnevatel aastatel on konverentsi osalejatelt küsitud tagasisidet huvipakkuvate teemade kohta, millest võib samuti sessiooni kujundades lähtuda. Nimekiri on leitav sellest failist. Sessioonide lõplikul valikul on eelistatud selleaastase peateemaga paremini ühilduvad sessioonid, kuid ei välistata ka teisti aktuaalsetel ja olulistel teemadel väljapakutud sessioone. 

Sessiooni kirjeldus saatke palun hiljemalt 14. detsembriks madli-johanna.maidla@ut.ee:  

 • sessiooni esialgne pealkiri; 
 • teemaarendus (70–150 sõna); 
 • sessiooni formaadi kirjeldus; 
 • moderaatorite nimed ja asutused; 
 • esialgne esinejate ja ettekannete teemade loetelu (kokkuleppeid veel olema ei pea). 

Konverentsi programmi liidetavad sessioonid valib korraldustoimkond (koosseisus ülikoolide, riigiasutuste, omavalitsuste ja planeerijate ühenduste esindajad) hiljemalt detsembri lõpuks. Võimaluse ja vajaduse korral toimub jaanuari alguses veebikoosolek korraldustoimkonna ning  sessioonijuhtidega, et sessiooni sisu veelgi täpsustada. 

Esinejatele ja moderaatoritele on järgnevad soodustused: esineja ei tasu osalustasu esinemispäeva eest; sessiooni põhilise korraldustöö tegijale (1 inimene) on tasuta kogu konverentsil osalemine ja õhtusöök.