Tartu Planeerimiskonverents

Sessioonide avatud kutse

Kutsume kõiki planeerimisvaldkonna eksperte, praktikuid ja teadlasi konverentsi korraldusse panustama ning välja pakkuma oma sessioone IX Tartu Planeerimiskonverentsi “Julge olek planeerimises”.

Kokku mahub kahele päevale kuni 15 paralleelsessiooni. Soovime programmi kujundada demokraatlikult ülikoolide, riigiasutuste, kodanikuühenduste ja ettevõtete koostöös, et kajastuse saaks Eesti ruumiplaneerimise kõige olulisemad teemad. Sessiooni kujundamisel tuleks arvestada laiema auditooriumiga: praktikud, teadlased, tudengid, ettevõtjad, riigi- ja KOV ametnikud ja poliitikud.

Formaat

Sessiooni pikkus on 1 tund 30 minutit ning sessiooni formaadi võib korraldaja ise valida. Klassikalise sessiooni (ettekanded ning küsimused-vastused) puhul soovitame arvestada 3 esinejaga – praktika näitab, et siis jagub piisavalt aega ka küsimuste ja arutelu jaoks. Väga oodatud on põnevamad formaadid nagu arutelud ja debatid.

Teemad

Ootame konverentsile sessioone, mis on seotud otseselt või kaudselt selle aasta peateemaga “Julge olek planeerimises“. Korraldusmeeskond on koondanud sellest tulenevalt ja varasemate konverentside tagasisidest lähtuvalt mõned märksõnad, mis võiks sessioonide kokkupanekul inspiratsiooni anda:

 • Riigikaitse ja regionaalplaneerimine
 • Toidujulgeolek: toidu tootmine ja töötlemine
 • Energiajulgeolek – kas vajame täpsemaid suuniseid?
 • Liikuvus ja inimeste paiknemine kriiside ajal
 • Linnaruum ja julge olek
 • AI – nutikad ja julged lahendused ruumiplaneerimises
 • Rohepööre või juhend paremaks eluks kliimakriisi ajal
 • Sotsiaalmeedia – planeerija sõber või vaenlane?
 • Hea avalik ruum – vaade tänavalt

Kõikide teemade puhul on väga oodatud ka kogemuste ja näidete toomine väljastpoolt Eestit. Seni on sessioonidesse kaasatud teistes riikides hästi õnnestunud projektide või seadusloome näiteid, aga kutsutud on ka lähiriikide esinejaid oma sessiooni esinema (sel juhul tuleks arvestada, et võõrkeelse ettekande puhul teeks sessioonijuht osalejatele eestikeelse kokkuvõtte, sest sünkroontõlget me ei paku).

Sessioonide lõplikul valikul on eelistatud selleaastase peateemaga paremini ühilduvad sessioonid, kuid ei välistata ka teistel aktuaalsetel ja olulistel teemadel väljapakutud sessioone.

Kandideerimiseks saada:

 • sessiooni esialgne pealkiri;
 • teemaarendus (ca 100 sõna);
 • sessiooni formaadi kirjeldus;
 • moderaatorite nimed ja asutused;
 • esialgne esinejate ja ettekannete teemade loetelu (kokkuleppeid veel olema ei pea).

Sessiooni kirjeldus saatke palun hiljemalt 26. novembriks kristi.post@ut.ee:

Konverentsi programmi liidetavad sessioonid valib korraldustoimkond (koosseisus ülikoolide, riigiasutuste, omavalitsuste ja planeerijate ühenduste esindajad) detsembri alguseks.

Esinejatele ja moderaatoritele on järgnevad soodustused: esineja ei tasu osalustasu esinemispäeva eest; sessiooni põhilise korraldustöö tegijale (1 inimene) on tasuta kogu konverentsil osalemine ja õhtusöök.

Kontaktisik: Kristi Post, kristi.post@ut.ee