Tartu Planeerimiskonverents

Registreerimistingimused

Andmekaitse

Registreerimisvormi kaudu kogutakse teilt erinevaid andmeid, et korraldada Tartu Planeerimiskonverentsi 2024.

Teie poolt esitatud isikuandmete eest on vastutav Tartu Ülikooli geograafia osakond (planeerimiskonverents@ut.ee).

Kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult konverentsi planeerimiseks ja korraldamiseks ning neid ei edastata väljaspoole ülikooli.


Andmekaitse printsiibid:

1) Tartu Planeerimiskonverentsi 2024 detailne kava koos ettekannete PDF-failidega on kodulehel nähtaval kuni 31.12.2034.

2) Kogutud isikuandmeid (nimi, organisatsioon) kasutatakse konverentsi nimesiltide tegemiseks. Andmeid säilitatakse kuni 31.12.2024.

3) Kogutud kontaktandmeid (e-mail, aadress) kasutatakse, et edastada infot antud planeerimiskonverentsi korralduse kohta. Andmeid säilitakse kuni 31.12.2024.

4) Kogutud osalustasu maksmise infot ja arve rekvisiite kasutatakse konverentsi raamatupidamisel ja arvete väljastamiseks. Andmeid säilitatakse vastavalt Tartu Ülikooli raamatupidamise sise-eeskirjale.

5) Kogutud kuupäevaseid detaile konverentsil ja õhtusöögil osalemisest kasutatakse konverentsi logistilisel planeerimisel. Andmeid säilitatakse kuni 01.06.2024.

6) Korraldajatel on õigus konverentsi käigus üritust pildistada, filmida ja salvestada ning kasutada antud materjale kodulehel, sotsiaalmeedias ja muudes meediaväljaannetes.

7) Andmesubjektil on õigus kogutud andmetega tutvuda, paluda kustutamist ja parandamist ning piirata kasutamist, võttes selleks ühendust konverentsi korraldajatega (planeerimiskonverents@ut.ee). Lisaks on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile isikuandmete väärkasutamise suhtes.

Kõikide andmekaitsega seotud küsimuste korral palun pöörduda korraldajate poole: planeerimiskonverents@ut.ee