Sessioonide avatud kutse

Kutsume osalema konverentsiprogrammi kujundamises

Kutsume kõiki planeerimisvaldkonna eksperte, praktikuid ja teadlasi välja pakkuma sessiooniteemasid.

Kokku mahub kahele päevale 10–12 sessiooni. Soovime, et programm kujuneks demokraatlikult ülikoolide, riigiasutuste, kodanikuühenduste ja ettevõtete koostöös ning haaraks Eesti ruumiplaneerimise kõige aktuaalsemad teemad. Oodatud on nii traditsiooniliste arutelude edasiarendused kui ka uued vaated Eesti planeerimisele. Haakuvus konverentsi peateemaga on soovitav. Väga oodatud on päevakohased peegeldused eluruumi planeerimisel kriisikindlaks ja kohanevaks, nagu ka sidumine üleilmsete ja Euroopa suundumustega (Euroopa Rohelepe, energiapööre, tehnoloogia areng jt). Sessiooni kujundamisel arvestage laiema publikuga: praktikud, teadlased, tudengid, ettevõtjad, riigi- ja KOV ametnikud, poliitikud ning 70–120 inimesega sessioonis.

Sessiooni kirjeldus saata hiljemalt 30. aprilliks planeerimiskonverents@ut.ee:

  • sessiooni esialgne pealkiri
  • teemaarendus (70–150 sõna)
  • moderaatorite nimed ja asutused
  • esialgne esinejate ja ettekannete teemade loetelu

Sessiooni pikkus on 1 tund 30 minutit. Palume üldjuhul kujundada sessioon 3-4 põnevast esinejast (ka diskussioonile aega jättes), aga rakendada võib ka muid formaate (interaktiivsed töötoad, arutelud).

Konverentsi programmi liidetavad sessioonid valib korraldustoimkond (koosseisus ülikoolide, riigiasutuste, omavalitsuste ja planeerijate ühenduste esindajad) hiljemalt 15. maiks.

Esinejatele ja moderaatoritele on järgnevad soodustused: esineja ei tasu osalustasu esinemispäeva eest; sessiooni põhilise korraldustöö tegijale on tasuta kogu konverentsil osalemine ja õhtusöök.

back forward