Tartu Planeerimiskonverents 2017

Järgmine Tartu Planeerimiskonverents toimub 2.-3. novembril 2017.

Konverentsi teemad ja registreerimine kuulutatakse välja septembris 2017!

Küsimused: planeerimiskonverents@ut.ee

Koduleht: http://planeerimiskonverents.ut.ee/

Korraldustoimkonna nimel

Heiki Kalberg, Eesti Planeerijate Ühing

Rein Ahas, Tartu Ülikooli geograafia osakond 

TOETAJAD: Eesti Biokeskus, Rahandusministeerium, URBACT, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool