Tartu Planeerimiskonverents 2018

JÄRGMINE TARTU PLANEERIMISKONVERENTS TOIMUB 1.-2. NOVEMBRIL 2018.

1.-2. novembril 2018 toimub neljas Tartu planeerimiskonverents. Selleaastane peateema on Eesti 100 ja Tammsaarest inspireerituna „Tõde ja õigus ruumilises planeerimises“, et kui igaühel on oma tõde, siis kuidas saavutada ühiskondlikku õiglust ja üksteisemõistmist. Konverentsi olulisemad teemad on veel linnakeskkond, tark linn, rohevõrgustikud, merealade planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon arhitektuuris ning riiklike suurprojektide planeerimine.

Registreerimise avame septembris!

Küsimused: planeerimiskonverents@ut.ee

Korraldustoimkonna nimel

Heiki Kalberg (heiki@artes.ee), Eesti Planeerijate Ühing

Garri Raagmaa (garri@ut.ee), Tartu Ülikooli geograafia osakond 

TOETAJAD: Eesti Biokeskus, URBACT, Rahandusministeerium, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool