Tartu Planeerimiskonverents toimub 7. - 8. november 2019