Tähelepanu! Konverents on edasi lükatud märtsikusse aastal 2022!

Täpsem info peagi.

 

VII Tartu Planeerimiskonverents "Ruumiline planeerimine digiajastul"

4.-5. novembril 2021

Tartus, Eesti Rahva Muuseumis

 

Digitaalne maailm on viimastel kümnenditel arenenud peadpööritava kiirusega ning mõjutab meie elu kõigis valdkondades. Erandiks ei ole ka ruumiline planeerimine, kus alusandmed tulevad digitaalsetest andmebaasidest, kodanikud saavad omapoolse sisendi anda mobiilirakendustes, koostööd  tehakse veebikoosolekutel ning planeeringukaardid on kättesaadavad kaardirakendustest. 

2021. aasta Tartu Planeerimiskonverentsi fookuses on planeerimine digiajastul ning sellega kaasnevad võlud ja valud. Erinevad tehnoloogilised uuendused hõlbustavad andmete kogumist ning töötlemist, kuid kuidas mitte unustada andmeid, mis pole lihtsasti masintöödeldavad. Mobiili- ja kaardirakendused annavad suurepärase võimaluse elanikele uusi ideid tutvustada ja tagasisidet koguda, kuid kuidas infomüras kõigi huviliste ja osapoolteni jõuda. Vastukaaluna ei saa unustada ka digilõhet ehk meie ühiskonnas on arvestatav hulk elanikke, kellel puudub võimalus või võimekus digitaalsete rakenduste kasutamiseks. Planeerimise oluline osa on loov ja strateegiline ühismõtlemine – kuidas muudavad digilahendused planeerimismeeskonna omavahelist dünaamikat ning kas on oht maestroplaneerimise tekkeks. Digiajastu ei eksisteeri ainult Eestis – millised on naaberriikide head praktikad, millest meie planeerijatel tasuks õppust võtta. 

 

Hetkeolukord lubab kõigil huvilistel taaskord kokku saada Tartus – järgime valitsuse poolt kehtestatud nõudeid ning kontrollime Covid-19 tõendeid (vaktsineerimistõend, haiguse läbipõdemise tõend või negatiivse testi tõend). Kohapeal kiirtestimise võimalust ei ole. 

Konverentsist tehakse ka otseülekanne veebi, kuid tasub arvestada, et küsimusi esitada ja diskusioonis osaleda saab vaid kohapeal. 

 

Konverentsi ajakava ning sessioonid on nähtavad sessioonide vahelehel

 

Konverentsi peakorraldajateks on Tartu Ülikool ja Eesti Planeerijate Ühing.

Konverentsi toetavad Tartu linn, Tartu Ülikool, EL URBACT programm, Rahandusministeerium, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool ja EL ESPON programm.

Info: planeerimiskonverents@ut.ee

Vaata ka üritust Facebookis

 

tartu ülikool

erdfurbact espon
eka
taltech  tartu